žmoniškas

žmoniškas
žmóniškas, -a adj. (1) I, , NdŽ, -à (3a) DūnŽ, žmõniškas, -a (1); SD137, D.Pošk, S.Dauk, M, L, Rtr 1. būdingas geram žmogui; humaniškas: Čia žmóniški žmonys J. Itas žmuoj žmóniškas LzŽ. Reikia kožnam vienam žmoniškám būti Krš. Nu anas tai da žmóniškas Skdt. Kur vyras žmóniškas, tai boba velnio Slm. Kitas ir buvo žmóniškas, i tas ūkininkas Trš. Žmoniškèsnis žmogus daugiau laimi Šmn. Reikėtų tau kailį išvokuoti, gal tada būtum žmoniškèsnis Krtn. Jis negerdavo niekad, žmóniškas buvo Jnšk. Kas teisingas, tas ir žmoniškas . Vyras, atmindamas motrišką esant silpnesne ir jautresne, tura būti dėl jos visumet lipšnus ir žmoniškas M.Valanč. Kiekvienai progai pasitaikius, jis spaudė tėvus, brolį ir seserį, kad būtų žmoniški ir giminiški neturtingiems giminaičiams V.Myk-Put. Žmõniškas [veiksmas] sutaria su žmonių meile ir jų gerbimu FT. Kad ir žmonės suspausti drūčiai buvo, ale žmoniški jausmai ir širdis tankiai virė misle apie liuosybę BsPIII8(Nm). Ant galo abejas pasikloniojimas ir dieviškas, ir žmóniškas drauge yra sudėtu DP536. Kuo mokslas Bažnyčios skyrių turi nuog visų mokslų žmoniškų̃ ir atskaluonių DP90.
žmóniška n.: ^ Žmonių žmóniška, o mūsų kitoniška Brž. žmóniškai adv. I, , NdŽ, žmoniškaĩ DūnŽ; SD137, D.Pošk, Sut, M, L, Rtr, LL79: Su žmonims žmoniškaĩ teapseinie, nėkas nepyks Krš. Pasirokuokiam daba žmóniškai Trk. Tu nepanorai netgi žmoniškai šnekėti su manim J.Mik. Dabar kur tu girdėjai, kad žmogus su žmogu pasikalbėt žmóniškai: ury ury kaip ir griausmas Slm. Atvykusys į Konstanciją priimti buvo nu vyskupų dideliai žmoniškai M.Valanč. Pagarbinkim žmogų, jo protą ir sugebėjimus, bet padarykim šitai žmoniškai J.Marcin. ^ Daryk žmoniškai, kaip Dievas prisakė KrvP(Vlkv). Kalba žmoniškai, daro kitoniškai Vel.
2. geras, vertas: Darbas žmoniškas J. Žmónišką ratinį traktorių nusipirko, vikšrinis slėga [žemę] Rdn. Rytoj pakepsiu žmóniškos, čia tokia sukempėjus duona Vb. Nė kiaušinio, nė mėsos žmóniškos iš tų mažikių vištų Krž. Nėra kuo šerti, nėra priesvorio, nėra ir atlyginimo žmóniško Krs. Ir tų lapų nėr žmóniškų [pakratams] – inlyti, šlapi Všn. Obuolių kainos žmóniškos Jnš. Naujai atvykusiam žmoniškesnis darbas yra sunku gaut . Žmoniški vardai N. ^ Kur žmogus žmoniškas, ir darbas kitoniškas LTR(). Kur žmogus žmóniškas, jo i šūdas kitoniškas Jrb.
žmóniškai adv. Apt, žmoniškaĩ Alks: Dirbk žmoniškiau J. Anas nežmóniškai dirba LzŽ. Tep nežmóniškai, be cukro geriat DrskŽ. Rūpinkitės taisyklingai, žmoniškai rašyti J.Jabl. Par kitą ėjo kalba – nesusitarė žmóniškai Mžš. Kitas dalgį neįsitvera žmóniškai Krž. Nemoka už pieną žmóniškai, nuvertytas mūs darbas Nmj. Sodyk žmóniškai, o ne ant juoko – ark tiesiai! Jrb. Kada tu žmoniškaĩ pradėsi valgyti, ne tokią liesybę Krš. Galėtų sau žmoniškiaũ pasigyvęt, i viską Jrb.
3. f. pastojusi, nėščia: Antai jau i ta motriška besanti žmóniška Slnt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • žmoniškas — žmóniškas, žmóniška bdv. Jõ elgesỹs su vaikai̇̃s bùvo žmóniškas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žmoniška — žmóniškas, žmóniška bdv. Jõ elgesỹs su vaikai̇̃s bùvo žmóniškas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apinestris — apìnestris sm. (1) Sb žr. apinasris 1: Kas tau parduos arklį su kamanom, džiaukis, kad dar apìnestris žmoniškas Kp. Kas netingi, tai ir apìnestrių prisiaudžia žiemą Šmn. Ar uždėjai arkliu[i] apìnestrį? PnmR …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apyžmoniškis — apyžmoniškis, ė adj. (1) gana žmoniškas: Jis vyras apyžmoniškis – gali su juo gyvent Kp. Jo darbas jau apyžmoniškis (neprastas) Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dievotas — dievotas, a adj. (1) 1. Tvr pamaldus: Anas dievotas, ale ir velnią myli Trgn. Toki dievoti žmonės leis pas save gužynes daryti! Dkš. dievotai adv.: Dievotai gyvena Gs. 2. pusėtinas, geras: Dar čia dievotas (žmoniškas, pavažiuojamas) kelias Lp. Ot …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geras — 1 gẽras, à (nom. pl. gerì, gẽrūs) adj. (4) 1. meilus, malonus; gailestingas; nepiktas: Mano tėvas labai gẽras, retai pyksta Rg. Gẽras mano brolis, pavėžino rogėm Ldvn. Mamutė būtum gerà, kad šabalbonų pamerktum rytojui Pc. Nebijok, nekąs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gludnas — glùdnas, à adj. (4) 1. dailus, patogus, parankus: Glùdnas plūgelis – gera arti Kp. Drabužis glùdnas Tsk. Kalendorėlis žmoniškas, gludnutis rš. glùdna n.: Storai apsvilkus, neglùdna prie darbo Ds. gludnaĩ adv.: Visa gludnaĩ daro Ds. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • humaniškas — humãniškas, a adj. (1) 1. kuriam būdinga meilė žmonėms, užuojauta, gailestingumas, žmoniškas: Išgelbėti tegali humaniški įstatymai rš. 2. kultūringas: Humãniškas elgesys DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liuckas — ×liùckas, à (l. ludzki) adj. (4) OZ31 tinkamas, geras, žmoniškas: Su liuckù žmogum gerai gyvent Pns. Jau kad liucka, tai liucka jų šita marti Lš. | Mūsų karvė liuckà (rami), nereikia ir ganyt Č …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panašus — 1 panašùs, ì adj. (4), (3b) NdŽ 1. Rs, Ktk turintis tokių pat ypatybių, bruožų: Ans panašùs į tėvą, t. y. pavidinas J. Pasirodo į saulėtus debesis panašūs sniego kalnai P.Cvir. Abi moteri panaši viena į antrą. Abiejų tokie pat pailgi veidai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»